کورش اسدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۵/۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

داستان‌نویس، ویراستار، مدرس داستان‌نویسی

علت وفات

خودکشی


مطالعه بیشتر