حسن باشت‌ باوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۰۱/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بوکس_ پدر بوکس ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر