مصطفی رهنما


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۱۲/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار با سابقه و روحانی مبارز دهه سی به بعد

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر