منوچهر سعیدوزیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹/۰۳/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار، سیاستمدار (نمایندگی مجلس شورای ملی)

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر