هوشنگ کاوه


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

تهیه‌کننده، مدیر دوبله و مالک سینما عصر جدید در تهران، و از مردانی که در پایه‌ریزی صنعت سینمای ایران نقش مهمی داشت.

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر