منصور کوشان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷/۱۰/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

شاعر، داستان نویس، رمان نویس، نمایش نامه نویس، کارگردان و سردبیر

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر