کاظم ساریخانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۱/۱۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

جودوکار

علت وفات

بیماری

عارضه مغزی

مطالعه بیشتر