مهدی محمد طاهری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۰۶/۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

مجری تلویزیون

علت وفات

تصادف/سانحه