رضا مریدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده سرنا و موسیقی لری بود. رضا مریدی یکی از چهره‌های سرشناس موسیقی لرستان

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر