حاج حسن‌خان شیرکوند


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۰۵/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خوشنویس پر آوازه و معلم

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر