پروانه وثوق


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۱۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

دارای مدرک فوق تخصص خون و سرطان‌شناسی کودکان، رئیس هیئت امنای بیمارستان محک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران_وی را «فرشته نجات کودکان سرطانی ایران» و «مادر ترزای ایران» می‌نامیدند.

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر