پرتو مهتدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار، منتقدفیلم، مترجم

علت وفات

بیماری

سرطان کبد

مطالعه بیشتر