فهیمه رحیمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده رمان‌های عامه‌پسند

علت وفات

بیماری

سرطان معده

مطالعه بیشتر