ابراهیم ذهبی (سیّاح)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۳/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

عکاس_ پدر عکاسی خراسان

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر