کامبیز درفشی جوان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن، مربی و قهرمان تنیس

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر