جواد درفشی جوان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۳/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن تنیس_ پدر تنیس ایران

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر