محیی‌الدین حق‌شناس


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و ادیب نامی کرد_ خالق اثر «شاره‌که م سنه»

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر