سید محمدعزّالدین حسینی زنجانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

مرجع تقلید

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر