فؤاد کریمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نماینده دوره اول و دوره دوم مجلس شورای اسلامی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر