جعفر نامدار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۰۴/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

بازیکن و داور فوتبال

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر