علی‌اکبر شعاری‌نژاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

روان‌شناس ، نویسنده ، استاد دانشگاه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر