کاظم معتمدنژاد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

روزنامه‌نگار و حقوق‌دان ایرانی_ او به دلیل نقشی که در تدریس آکادمیک علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در ایران داشت به «پدر علم ارتباطات ایران» شهرت یافته بود.

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر