عبدالحمید مجیدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷/۱۰/۲۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در سال‌های (۱۳۵۶–۱۳۵۱)

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر