پرویز مرزبان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۲/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

مترجم، مفسر و استاد هنر دانشگاه‌

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر