رضا مرزبان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

روزنامه/خبر نگار

از استادان روزنامه‌نگاری نو، عضو کانون نویسندگان ایران

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر