حبیب‌الله معلمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۱۱/۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر_ سروده «ای لشکر صاحب زمان/آماده باش/آماده باش» از اوست

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر