حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

یکی از نامزدهای دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و وزیر بازرگانی در دولت موقت مهدوی کنی و دولت اول میرحسین موسوی

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر