جبار چحیلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

روحانی و رهبر صابئین مندائی جهان که از پیروان حضرت آدم ،حضرت شیث، حضرت نوح، حضرت سام، حضرت یحیی هستند

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر