نوید شاهسوندی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۶۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۲/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

اسکی‌باز اهل ایران و عضو تیم اسکی «هایپ» بود و در بخش نمایشی این ورزش فعالیت می‌کرد

علت وفات

تصادف/سانحه

شکستی از ناحیه دست، پا، سر و لگن بر اثر برخورد وی به «پایۀ بتونی کابین» در پیست اسکی دیزین و در نهایت مرگ مغزی

مطالعه بیشتر