حسن سعدیان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر و مربی کشتی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر