حیدرعلی طالب‌پور بروجنی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۰۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر