بیژن دفتری بشلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

پدر امداد و نجات ایران و یکی از بنیانگذاران طرح شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

علت وفات

بیماری

سارکوم روده باریک

مطالعه بیشتر