اسدالله ایمانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

نماینده مجلس خبرگان رهبری

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر