امیرحسین فردی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۷/۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۲/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

داستان‌نویس و فعال عرصه ادبیات داستانی

علت وفات

بیماری

عارضه تنفسی

مطالعه بیشتر