ولی اکبر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

کشتی‌گیر فرنگی کار ایرانی و عضو تیم ملی کشتی فرنگی و ارتش‌های جهان، از مدال آوران دهه‌های ۶۰ و ۷۰

علت وفات

تصادف/سانحه

گاز گرفتگی

مطالعه بیشتر