عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

از عالمان و روحانیان بزرگ استان کرمانشاه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر