مرشد ولی‌الله ترابی سفیدآبی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نقال، داستان‌نویس و طومارنویس_ او چند بار مقام اول نقالی را کسب کرده‌است

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر