مرتضی نی‌داوود


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۹
تاریخ وفات: ۱۳۶۹/۰۵/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده تار، سازنده تصنیف مشهور مرغ سحر

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر