سید رضا بهاءالدینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۷/۰۱/۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۷۶/۰۴/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

فقیه و عارف

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر