عسل بدیعی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۲/۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۱/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

مرگ مغزی

مطالعه بیشتر