سید ابراهیم بحرالعلومی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۴/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر