غلامحسین صدری‌افشار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳/۱۲/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

فرهنگ‌نویس، مترجم، نویسنده و پژوهشگر ایرانی

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر