ملا فاضل السکرانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و ادیب عرب خوزستانی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر