اصغر افضلی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

دوبلور و مدیر دوبلاژ

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر