احمد ابراهیمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

استاد آواز ایرانی

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر