عبدالمحمد آیتی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵/۰۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

پژوهشگر، نویسنده و مترجم معاصر در حوزه فلسفه، تاریخ و ادب فارسی و عربی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر