مهدی حمیدی شیرازی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۳/۰۲/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۶۵/۰۴/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

ادیب، شاعر، استاد دانشگاه، مترجم و منتقد ایرانی، ملقب به شاعر ملی، سراینده شعر معروف "مرگ قو"

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر