جعفر شجونی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، نماینده کرج در دوره نخست مجلس شورای اسلامی

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر