محمدحسن آقا غفار


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

ورزشکار

پدر دوچرخه‌سواری ایران، در ترکیب اولین تیم دوچرخه‌سواری ایران که در سال ۱۳۳۸ به مسابقات بین‌المللی مصر اعزام شد، حضور داشت

علت وفات

بیماری