عبدالرحمان وثوق (قاسملو)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹/۱۰/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۶۸/۰۴/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران از ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۸، نماینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان قانون اساسی

علت وفات

قتل/ترور

توسط گروهی ناشناس در حالیکه در وین بر سر میز گفتگو برای مذاکرات صلح نشسته بود

مطالعه بیشتر